Enneagram en samenwerken

 

maak samen met je team kennis met het enneagram

Wederzijds begrip is een voorwaarde voor goede samenwerking. Toch gebeurt het maar al te vaak dat we elkaar niet begrijpen. De een vertelt in klare taal wat hij bedoelt, terwijl de ander zelfs met veel woorden zijn plannen nog niet duidelijk kan maken.
Goed communiceren is afhankelijk van veel en diverse factoren. Het is niet altijd makkelijk de juiste toon te vinden. Toch kan goede communicatie de doorslag geven in je contact met mensen. Zo is het tijdens een zakelijke afspraak essentieel dat jij op hetzelfde spoor zit als je gesprekspartner. Tijdens een sollicitatie­gesprek is goede communicatie bijna altijd van doorslaggevende betekenis. En voor een goede samenwerking met je collega’s is het al niet minder belangrijk.

Om goed te leren communiceren moeten we eerst onze gesprekspartner leren begrijpen. Dan pas ontstaat er ruimte voor een vruchtbare communicatie en kun je effectief samen werken.
Om patronen in communicatie te leren herkennen is het enneagram een prima hulpmiddel. Dit model onderscheidt negen persoonlijkheidstypen en beschrijft hoe deze typen met elkaar omgaan. Het unieke van het enneagram is dat het net dat stapje verder zet. Het dringt door tot het niveau van onze – vaak onbewuste – motivaties en drijfveren. Daar bevindt zich de basis van goede communicatie.

De negen enneagramtypen hebben een heel eigen manier van communiceren. Dat laten ze niet alleen met woorden horen, maar vooral ook met non-verbaal gedrag zien. Zo zal ‘type twee’ zich actief en uitnodigend richten tot anderen om hun instemming uit te lokken terwijl het gereserveerde ‘type vijf’ zich zal terugtrekken achter een uitdrukkingsloos masker.

Resultaat

Aan het eind van de workshop:
▪  heb je kennisgemaakt met de negen typen van het enneagram,
▪  heb je zicht op enkele vaste patronen in je eigen denken en handelen en in dat van je teamleden en
▪  herken je verschillende dynamieken tussen de typen.

Deze workshop kan goed worden ingezet bij de start van een verander­traject, zodat de teamleden tijdens het proces weten waar ze bij elkaar op kunnen rekenen.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop maak je kennis met de negen typen en hun manier van denken, voelen en handelen. Je ontdekt waar de aandacht van de verschillende typen naar uitgaat. Je leert de specifieke signalen in de taal van de negen typen herkennen. Je ontdekt door welke bril je naar de wereld kijkt en je leert de wereld te zien door de bril van de anderen. Hierdoor krijg je meer inzicht en begrip voor de kwaliteiten en valkuilen van jezelf én van je collega’s. Je krijgt handvatten om meer effectief samen te werken.

We wisselen theorie af met oefeningen en spelen  zoveel mogelijk in op de eigen situatie van het team.

Na afloop van de workshop krijg je een hand-out en het boekje ‘Het Enneagram in een notendop’ van Joke Weijers mee om je verder te verdiepen in de negen typen.

Praktische gegevens
Duur: een dag van 9.30 tot 17.00 uur (zie de agenda voor de data; overige data op aanvraag).
Locatie: Leersum
Investering: € 195, excl. BTW, incl. materiaal en lunch.
Doelgroep: teams die effectiever willen samenwerken en bereid zijn zich te verdiepen in de kwaliteiten van zichzelf en hun teamleden.
Omvang: 4 tot 7 deelnemers.
Aanmelden: tot 5 werkdagen voor aanvang van de workshop kun je je hieronder aanmelden.
Er is een annuleringsregeling van toepassing.
Maatwerk op verzoek.

 

Aanmelden

Naam

Telefoonnummer

e-mail

Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden.