Intervisie

 

“Leer het mij zelf te doen” (Maria Montessori)

Als je een workshop of training volgde of een conferentie bijwoonde, leerde je ongetwijfeld vaak net zoveel – zo niet meer – van de andere deelnemers als van de trainer of spreker. Van die wetenschap kun je gebruik maken bij intervisie met vakgenoten. Intervisie is een inspirerende methodiek voor een lerende organisatie, gericht op ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Vakgenoten doen een beroep op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Om werkelijk effect te hebben zijn de eisen aan de samenstelling van een intervisiegroep en aan het programma hoog. De deelnemers moeten zich immers veilig genoeg voelen om vrijelijk te praten over wat zij in hun werk als moeilijk ervaren. Ook moeten zij optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis, inzichten en ervaringen.
Als ervaren procesbegeleider helpt Erda je in de beginfase om aan deze eisen te voldoen en een eigen programma te ontwikkelen dat gaat werken. Zij kent veel verschillende methoden en is goed in staat om het proces te analyseren. Na een aantal begeleide sessies, kan de groep desgewenst zelfstandig verder. In een later stadium kun je Erda nog inschakelen om te zien of de groep wel het volledige rendement uit de bijeenkomsten haalt.

De groep komt in principe 6 keer per jaar bij elkaar in dezelfde samenstelling. Zie de agenda voor de planning van dit jaar. Alleen de startdatum is gegeven. De overige data stellen we in overleg vast.
Als je je eigen groep samenstelt, bepaal je zelf de startdatum.

Praktische gegevens
Duur: zes middagen, verspreid over 12 maanden.
Locatie: Leersum
Investering: € 75, excl. BTW, per bijeenkomst.
Doelgroep: ieder die zijn professionaliteit als leiding gevende wil vergroten.
Omvang: 4 tot 7 deelnemers.
Aanmelden: Bij voldoende deelnemers starten we elk half jaar met een nieuwe groep. Je kunt je hier aanmelden voor een intervisiegroep.
Er is een annuleringsregeling van toepassing.
Maatwerk op verzoek.

 

Interesse? Neem gerust contact op, dan bespreken we jouw mogelijkheden.