Wat klanten zeggen

 

Hieronder vind je enkele uitspraken van klanten, die door Corry Wille zijn gecoacht. Het zijn hun persoonlijke ervaringen. Misschien herken je er iets in?

Ik heb net mijn coachingstraject achter de rug en ik ben blij met het resultaat. Corry’s uitleg van het enneagram, de communicatietypen en de manieren waarop die communiceren is helder en verhelderend. Als je weet in welke ‘hoek’ je zit leer je je valkuilen kennen. Van een ‘fout mens’ ben ik nu een mens dat fouten kan en mag maken. Ik ben milder voor mezelf en voor de mensen om me heen. Het verschil is voor mij een wondertje dat ik de rest van mijn leven met me meeneem.
Trudy de Roode (50 jaar) Verhuurconsulent in Zeist

Corry is heel professioneel, ze voelt je goed aan. Ze kan goed onder woorden brengen waar jouw “probleem” ligt, zowel geestelijk als lichamelijk zodat je aan de slag kan. Ze straalt rust uit en door oefeningen te doen ervaar je hoe het voelt om sterk/zwak te zijn.
Het heeft mij geleerd op een andere manier met zaken om te gaan waardoor ik me veel sterker ben gaan voelen en meer vertrouwen in mezelf heb gekregen. Het heeft mij inzicht gegeven in het effect van mijn gedrag en hoe ik daar ook anders mee om kan gaan en dan meer effect bereik.
I.E., vrouw, 57 jaar, werkzaam in de gezondheidszorg

Corry stimuleerde niet alleen mijn zelfvertrouwen, maar herkende ook heel snel onderliggende probleemgebieden en wees me de weg naar oplossingen.
Johan, 55 jaar, interim- en veranderingsmanager in de gezondheidszorg

Ik ben nu in staat mijn talenten te waarderen en op de juiste momenten in te zetten. Ik heb ook meer grip op mijn emoties en kan ze er laten zijn zonder dat ze me onderuit halen; dat geeft zelfvertrouwen waardoor er steeds nieuwe kansen ontstaan.
Lenie, projectmedewerker

Ik ben door Corry begeleid om een van mijn taken, het ondersteunen van jongere collega’s op middenniveau, beter te kunnen uitvoeren. Corry is een warme en deskundige coach en heeft zelf ervaring in het werken in en met overheidsorganisaties. Onze gesprekken waren behalve prettig ook heel nuttig. Ik gebruik vooral haar adviezen m.b.t. open communicatie veelvuldig en met merkbaar positieve effecten.
Christine, socioloog bij IRC International Water and Sanitation Centre, Den Haag

Ik was niet meer de vrolijke en gelukkige vrouw die ik altijd was geweest. Dit kwam doordat ik mezelf volledig voorbijgestreefd had, zowel in mijn werk als in relationele sfeer. Mijn snelle en jachtige leven kwam abrupt tot stilstand.
Ik ben ontzettend blij dat ik de hulp van Corry heb gezocht. Ik had haar nodig en zij heeft me mijn kwaliteiten en beperkingen laten ontdekken. Het is mooi, fascinerend en ongeloofwaardig tegelijk maar een groter verschil met een jaar geleden is nauwelijks denkbaar. Ik ben gegroeid en voel de energie weer stromen.
De gesprekken met Corry zullen mij eraan herinneren dat ik in het ‘nu’ moet blijven leven en niet moet ontsnappen door me te richten op enkel de fijne dingen uit het leven. Dat ik verantwoordelijkheden heb die ik na moet komen, en dat ik dichtbij mezelf moet blijven, onder alle omstandigheden.
Corry heeft me met haar geduld, luisterend oor, kritische vragen en enneagramkennnis veel meer inzicht in mezelf gegeven. Ik ben dichter bij mijn kern gekomen en ik voel rust. Een heerlijk gevoel.
M. Dhondt, grafisch ontwerper / docent, 39 jaar

Ik kwam eigenlijk om een nieuwe baan te vinden, maar heb veel meer gekregen. In het traject leerde ik mezelf pas écht kennen. Ik wilde wel eens afhaken maar door jou zette ik toch door. Het was heerlijk dat ik je alles kon vertellen, hoe moeilijk dat soms ook was. Ik kon je volledig vertrouwen; dat komt in onze cultuur niet veel voor. Je leerde me de dingen om me heen helder te zien; dat komt in mijn nieuwe baan goed van pas.
Omar, woonbegeleider

Na een burn-out dacht ik er op eigen kracht wel weer bovenop te komen. Hulp van zo’n softe psycholoog leek mij niks. Een jaar later, na een forse terugval, wist ik inmiddels beter. En na mijn coachtraject bij Corry Wille weet ik dat het ook minder soft kan. Want Corry is dan wel betrokken, maar zeker ook kritisch en heeft zo mezelf leren (her)ontdekken. En al was het soms confronterend, nooit vervelend! En nu dan mijn sterke kanten ontwikkelen, daarbij minder gehinderd door mijn zwakkere ik. Kortom, ik ben blij met mijn keus.
Wim Cornelese, actuaris A.G., 58 jaar

Er is een wereld voor mij open gegaan! Een veel eenvoudigere, heldere en zuivere wereld! Ik heb zelfs de ervaring op mogen doen een ander te kunnen coachen. Ik heb de tools op zak om verder te kunnen werken aan mezelf…
C van Delft, consultant

De grote gave van Corry is dat ze zich weet aan te passen in het traject wat je samen bewandelt. Zij weet uit de verschillende wegen die naar Rome leiden de beste voor jou er uit te pikken.
Haar vragen en opmerkingen zijn zó prikkelend dat de bijeenkomsten uurtjes waren waar ik naar uitkeek, wat zou ze nu weer voor spannends bedacht hebben!
We hebben beide hard gewerkt, het resultaat mag er zijn. Corry bedankt!
Carla Sparenberg, zelfstandig ondernemer en goudsmid

Corry je hebt mij in een periode waarin ik een burn-out had en werkloos was op een zorgvuldige manier begeleid. Tijdens deze periode waarin ik voor mijn gevoel stuurloos was heb je mij stap voor stap gecoacht en op weg geholpen mijn zelfvertrouwen terug te vinden. Daarna heb je mij begeleid om weer aan het arbeidsproces te kunnen gaan deelnemen. Het was geen gemakkelijk traject en met de twijfels van “kan ik het wel?” en ”zal het mij wel lukken?” heb je mij professioneel de mogelijkheden laten zien en de twijfels weten om te zetten in kracht, zelfvertrouwen en geloof. Ik ben nu weer aan het werk als zelfstandige en ik ben daar dan ook zeer trots op. Corry ik wil je dan ook bedanken voor je inzet, geloof en vertrouwen.
Bert Cost, zelfstandig ondernemer

Je hebt me op een directe en supersnelle manier inzicht gegeven in mijn eigen handelen, de valkuilen laten ontdekken en me helpen het goede spoor te vinden. Ik heb weer voldoende zelfvertrouwen en moed hervonden om door te gaan op de ingeslagen (soms nieuwe) wegen.
Tijdens het coachtraject heb ik je leren waarderen als een vasthoudende coach, die me door middel van het werken met enneagram, nog meer inzicht heeft laten verwerven in mijn eigen functioneren en communiceren. Ik ben nu weer met veel plezier fulltime aan het werk en beter in staat om prioriteiten te stellen, zodat ik ook in mijn privéleven over de nodige energie kan beschikken.
Conny Buurman, docent- en counselor beeldend, schrijver en ondernemer

Corry heeft mij op een heel zorgvuldige en betrokken manier geholpen bij een keuze en afwegingsproces waar ik voor stond. Met een mix van open gesprek met kritische en soms indringende vragen, huiswerkopdrachten en uitleg over denkpatronen hielp zij mij om mijn doelen duidelijker te formuleren en de voor mijn koers nodige beslissingen te nemen. Corry houdt de vraagstelling waarvoor je de coaching wilde altijd voor ogen, bereidt zich heel goed voor op de gesprekken en zet je met stevige en soms originele huiswerkopdrachten goed aan het werk. Wat voor mij het beste werkte is dat zij de angel uit storende en soms verlammende negatieve overtuigingen wist te halen. Juist daardoor kon ik weer verder op mijn weg. Hoewel Corry met Erda zegt coaching voor vrouwen te bieden heb ik mij als man altijd prima bij haar op mijn plaats gevoeld.
AV, man, 58 jaar

Je bent voor mij een warme betrokken coach geweest, die me met verstand van zaken hielp door duidelijkheid te brengen in troebele situaties. Je deed dat op een doeltreffende manier, zonder vanuit dominantie je mening op te leggen. Ik ben je erkentelijk voor je feedback!
Loes Boerema, trainer en bestuurslid bij een jeugdcircus

Dat je me leerde door te zetten en als iets niet lukt het op een andere manier proberen. Niet te snel opgeven en daarbij ook niet te streng zijn voor mezelf. Kijken naar wat je bereikt hebt en niet alleen naar wat niet lukt. In problemen met de kinderen heb je me aangeraden vooral ook de humor van hun gedrag in te zien, het met een grapje oplossen in plaats van boos worden.
Marieke Kollen, coördinator Intensieve Vrijwillige Thuishulp

Ik heb geleerd om in voor mij lastige situaties mijn gevoelens serieus te nemen en bijvoorbeeld mijn voorwaarden te benoemen. Hier heb ik kracht aan ontleend en het is een punt wat ik heb vastgehouden. In de aanpak van Corry wordt geregeld buiten de gangbare paden gegaan en dit biedt juist openingen om zaken/ mensen anders te benaderen.
Mathilde Vink, Locatiedirecteur Penitentiaire Inrichtingen Overijssel, locatie Almelo

Zoals het een goede coach betaamt, doelen stellend, feedback gevend, doorvragend op ervaringen en dat alles in een plezierige context waarin emotie de grondslag vormt.
CvdS