Corry Wille

 

Corry Wille

Eigenaar van Erda Consult

Samenwerken zat er bij mij al vroeg in. Mijn wieg (1955) stond in het Westland, tussen de tomaten. Daar groeide ik op in een traditioneel tuindersgezin, als een van vier kinderen. We deden bijna alles samen: eerst spelen, later werken. Ruzies duurden nooit lang en een van ons had altijd wel een oplossing als het even niet ging.

Op de middelbare school speelde ik in een volleybalteam. We begonnen bij nul en na drie jaar werden we derde bij de Nederlandse kampioenschappen. We waren een echt team geworden! Een fantastische resultaat dat niet aan mij alleen te danken was maar aan het hele team!

Deze ervaringen kleurden mijn overtuigingen en verwachtingen. Ik wist haarfijn wat het was om in een winnend team te spelen en ook wat daarvoor nodig is. Onbewust ging ik ervan uit dat iedereen dat weet maar ik ontdekte dat dat niet zo is. Mensen bleken slechts zelden te voldoen aan belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. Zo ontwikkelde ik een steeds scherper zicht op de factoren die het succes bepalen van een team of welke andere vorm van samenwerking ook.

Opleiding en ervaring

In mijn studie sociale psychologie en in andere opleidingen en trainingen verwierf ik de nodige theoretische deskundigheid. Daarnaast deed ik meer dan 25 jaar praktijkervaring op in een breed scala aan functies in veel uiteenlopende organisaties (de meeste bij de Rijksoverheid).

Maar zelden kon de samenwerking echter tippen aan mijn hoge verwachtingen. Was dat omdat ik meestal de enige vrouw was tussen mannelijke collega’s? Het boeide me hoe dat werkt. Soms verlooopt de samenwerking stroef, soms soepel. Wat kan ik daaraan bijdragen?

Eigen bedrijf

Toen ik voldoende stimulerende en minder stimulerende ervaringen had opgedaan, ging ik in 2003 als zelfstandig adviseur en coach verder.

Ervan overtuigd dat organisaties baat zouden hebben bij meer vrouwelijk potentieel, begon ik mijn praktijk met het coachen van vrouwen. Er kwamen heel diverse coachvragen op mijn pad. Tot mijn verbazing ging de coaching echter meestal over obstakels in de samenwerking: met een collega, een leidinggevende, met klanten, maar ook met kinderen of echtgenoot of met zichzelf. Los van man/vrouw. Een voorbeeld:

Een vrouw van rond de 40 zoekt al enige tijd vergeefs een baan en vraagt mij om hulp. Drie maanden na onze gesprekken vertelt ze: “Ik ben weg bij mijn man en heb sinds drie weken een nieuwe baan.” Haar vastgelopen huwelijk was blijkbaar een belemmering geweest voor een nieuwe loopbaanstap.

Specialisaties en registratie

Het accent op het coachen van vrouwen verdween geleidelijk en kwam steeds meer te liggen op het verbeteren van de samenwerking of de relatie tussen mensen. Daar heb ik ook de meeste ‘bagage’ voor in huis. Uit al die bagage kies ik telkens (intuïtief) voor datgene wat mijn klant kan versterken in zijn of haar communicatie, leiderschap, vertrouwen en effectiviteit.
Aanvullend volgde ik twee jaaropleidingen.

  1. Als fundament voor het persoonlijke veranderingsproces van mijn klanten begint elk traject met het vaststellen van de huidige situatie. Daar hoort ook de vraag bij ‘Wie ben ik?’. Als gecertificeerd enneagramcoach zet ik daarbij het Enneagram in als hulpmiddel.
  2. Mensen functioneren gewoonlijk samen met anderen. De onderlinge relaties met de partner, het team of de organisatie zijn belangrijk voor het eigen functioneren. Als gecertificeerd systemisch adviseur zet ik organisatieopstellingen in om daar beter zicht op te krijgen.

Een belangrijke vaardigheid voor elke coach is goed kunnen luisteren, ook naar wat niet wordt gezegd. Zoals zoveel vrouwen heb ik die vaardigheid van nature. Maar nadat ik in 1999 plotseling in één oor doof werd, ontstond de noodzaak om ook andere zintuigen in te zetten. Mijn luisteren heeft daardoor een speciale dimensie gekregen die extra waarde toevoegt.

In 2006 werd ik ingeschreven in het register van beroepscoaches van de NOBCO.
In 2011 werd mij als een van de eersten in het EMCC/NOBCO-register de kwalificatie European Master Practitioner toegekend.

 

In 2013 kreeg ik lymfeklierkanker. Door een half jaar chemotherapie en met de hulp van veel lieve mensen om mij heen genas ik volledig. Daar ben ik hen bijzonder dankbaar voor.
Ondanks dat zette deze indringende gebeurtenis mijn leven op zijn kop. Bovendien was er een jaar lang weinig aandacht voor Erda Consult. Hoog tijd voor een nieuwe invulling van werk en leven.
Vanaf 2014 zal Erda Consult alleen nog mensen coachen op individuele basis. Het werken met groepen (teamcoaching en workshops) vervalt.