Samenwerken

 

Werken bestaat vandaag de dag voornamelijk uit samenwerken en met elkaar communiceren. Maar goed beschouwd laten we nog wel eens een steekje vallen in de communicatie en levert onze samenwerking niet altijd de beste resultaten op.

Dat is jammer en niet nodig!!!

Erda wil door middel van individuele coaching en begeleiding van teams een bijdrage leveren aan een goede samenwerking binnen organisaties zodat individuele personen tot hun recht komen en kunnen profiteren van de som der delen.
In dit youtube filmpje wordt duidelijk wat ik daarmee bedoel.

In elke samenwerking spelen er, net als in elke andere relatie:
1) inhoud: het onderwerp, dat waar het over gaat en
2) relatie: de manier waarop we met elkaar omgaan.
Alle deelnemers hebben invloed op het onderwerp van de samenwerking én op de onderlinge relatie. Maar ook het omgekeerde geldt: de inhoud en de relatie hebben ook invloed op de deelnemers. Zo zien we soms mensen tot bloei komen (of verdorren) door hun relatie met anderen. We zien ook wel dat de groep als geheel veel beter presteert dan wanneer ieder in zijn eentje aan de slag zou zijn; het geheel is dan meer dan de som der delen. Maar soms gebeurt het tegenovergestelde, bijvoorbeeld als de groep niet toestaat dat een van de leden zijn kop boven het maaiveld uitsteekt.

De centrale vraag is: Wat maakt een samenwerking nu meer dan de som der delen? Waarschijnlijk weten veel mensen het antwoord op die vraag wel (diep van binnen), maar om een of andere reden passen we die kennis niet toe. We hebben vaak veel aandacht voor de doelen en deadlines, maar dat gaat ten koste van de aandacht voor de relatie en uiteindelijk ten koste van de samenwerking. We zijn alweer op weg naar ons volgende doel en hebben haast; we vragen ons nauwelijks af wat er aan de hand is, wat onze bijdrage was of wat we kunnen verbeteren.
In andere situaties kan het net andersom zijn en is er meer aandacht voor de relatie dan voor het doel.
Erda helpt om ieders bijdrage in de samenwerking te vergroten, zodat alle deelnemers – inclusief jijzelf – daarvan profiteren.

Door ‘onhandige’ communicatie ontstaan onzekerheid en onjuiste verwachtingen of zelfs misverstanden. Erda reikt simpele handvatten aan waarmee je op een effectieve manier met elkaar leert omgaan en gezonde en vruchtbare relaties kunt onderhouden. Je leert hoe je ook in moeilijke omstandigheden kalm kunt blijven en naar de ander kunt luisteren. Je ontdekt hoe je prettige oplossingen kunt vinden waarvan je nooit had gedacht dat ze mogelijk waren. 
Erda helpt je een groter bewustzijn te ontwikkelen over ieders bijdrage in het team en aan het resultaat. Uiteraard kijken we ook naar de toekomst en wat deelnemers kunnen doen om hun bijdrage te vergroten.

Interesse?
Neem dan contact op zodat we samen kunnen bespreken wat in jouw situatie de beste oplossing is.