Enneagram

 

Snel naar:
Het enneagram in een zakelijke omgeving
Coaching met het enneagram
Type-interview
Het enneagram voor teams

Het enneagram is een model dat mensen uitnodigt om zich te ontwikkelen en in hun kracht te komen. Het beschrijft negen typen mensen en hoe ze met elkaar omgaan. ‘Ennea’ is het Griekse woord voor negen en ‘gram’ is afgeleid van ‘grafein’, dat schrijven betekent. Het model gaat ervan uit dat mensen zich gedragen volgens bepaalde patronen. Hoewel ieder mens uniek is, herkennen ze zich altijd wel in een van de negen typen.

Elk type kent een eigen basispatroon van waaruit het denkt, voelt en handelt. Het zijn in feite negen manieren van kijken naar de wereld om je heen. Basispatronen ontstaan al vroeg in ons leven als middel om in moeilijke situaties te overleven: we hebben ze nodig (gehad) om ons staande te houden in de wereld. Maar naarmate we ouder worden kunnen we last krijgen van die patronen omdat ze ons blokkeren.
Herken je er een bij jezelf of bij anderen?
- meteen voor anderen klaar staan,
- het altijd beter weten,
- de beste willen zijn,
- anderen op afstand houden,
- voortdurend op je hoede zijn of
- altijd maar sterk zijn, je groot houden.

Bijzonder aan het enneagram is dat het verder gaat dan je (zichtbare) gedrag. Het analyseert op basis van achterliggende drijfveren: waar word ik warm van en waar gaat mijn aandacht als vanzelf naar toe? Het model nodigt je als het ware uit actief naar jezelf te kijken, te achterhalen waarom je doet wat je doet en je bewust te worden van je vaste patronen en hoe die met elkaar samenhangen. Je leert jezelf beter te begrijpen en van daar uit te zien hoe het anders kan.

Het enneagram stopt ons niet in een hokje, maar laat ons het hokje zien waar we al in zitten en geeft aanwijzingen hoe we daar weer uit kunnen komen. Je kunt het enneagram ook gebruiken om meer inzicht te krijgen in wat anderen drijft. Zo vergroot je je sociale intelligentie en daarmee je interpersoonlijke effectiviteit.

<top>

Het enneagram in een zakelijke omgeving

Het enneagram is niet alleen in de persoonlijke sfeer een interessant model, maar zeker ook in een zakelijke omgeving. Zo heeft kennis van en inzicht in het enneagram al ruim zijn nut bewezen in zakelijke activiteiten zoals:
- de communicatie in vergaderingen
- samenwerken
- beslissingen nemen
- managementontwikkeling en
- coaching van medewerkers.

Daarnaast kan het bij conflicten en in moeilijke gesprekken een uitdaging zijn om enneagraminzichten toe te passen. Voor managers is het beslist interessant om kennis te maken met de verschillende leiderschapsstijlen van de 9 typen. Erda vertelt je er graag over.

 

<top>

Coaching met het enneagram

Het model van het enneagram gaat ervan uit dat het persoonlijkheidstype niet het meest wezenlijke van iemand zijn persoon is. Een type heb je, maar je bent niet je type. Dat is net zoals je een lichaam hebt maar niet bent. Om de vergelijking nog iets verder door te trekken: je lichaam kun je goed verzorgen maar je kunt het ook verwaarlozen door slecht te eten, weinig te bewegen en te slapen en door een ongezonde omgeving. Hetzelfde geldt voor je persoonlijkheidstype.

In feite moeten we ons hele leven doen met een en hetzelfde type, maar de manier waarop het zich manifesteert kunnen we wel beïnvloeden. Ieder type heeft daar speciale handvatten voor. Erda leert je de invalshoeken en manieren om je eigen type te trainen. Je ontdekt hoe je het enneagram kunt inzetten ter verbetering van het contact en de communicatie met anderen.
Meer over individuele coaching

<top>

Type-interview

Niet voor iedereen is meteen helder welk enneagramtype het beste bij hem of haar past. Je kunt via het internet allerlei tests doen of vragenlijsten invullen, maar die zijn niet altijd betrouwbaar. Ze vragen meestal naar voorkeuren en gedrag, terwijl de kracht van het enneagram juist is dat het de motivatie achter het gedrag blootlegt. Een meer betrouwbare manier om je type te ontdekken is een type-interview. Dit is een gesprek van circa 2 uur met een enneagramdeskundige die je verdiepende vragen stelt over je motieven om te doen wat je doet op de manier waarop je het doet. Het is een zoektocht die je veel meer over jezelf en de thema’s in je leven vertelt dan wanneer iemand anders je simpelweg zou meedelen welk type het beste bij je past.

Mijn ervaringen met de interviews vat ik als volgt samen:

In de interviews die ik heb afgenomen komen klanten op een (diepere) laag terecht, waar ze zich gewoonlijk niet in verdiepen. Hierdoor gaan ze meer samenhang zien in de dingen die ze hebben meegemaakt in het leven en krijgen ze meer begrip voor de keuzes die ze hebben gemaakt. Kortom het interview is een sleutel om meer inzicht te krijgen in jezelf. Daarnaast ontstaat er ook meer begrip voor andere mensen met wie je soms moeilijk om kunt gaan.

Neem gerust contact op dan maken we een afspraak voor een interview.

<top>

Het enneagram voor teams

Omdat elk individueel lid van een team mede verantwoordelijk is voor het welzijn van het hele team, draagt elk lid – en niet alleen de leiding gevende – bij aan het succes van het team. Kennis van het enneagram geeft je inzicht in ieders basispatronen van denken en doen, in ieders manier van werken en in de onderlinge interactie. Je ontdekt hoe anderen een situatie interpreteren, informatie verwerken en waarom sommigen meer en anderen minder naar buiten treden. Je gaat begrijpen hoe misverstanden en conflicten kunnen ontstaan. Het enneagram leert je om beter aan te sluiten bij andermans drijfveren en gevoeligheden. Het model reikt handvatten aan om individueel en gezamenlijk verder te komen en effectiever te zijn.
Enkele thema’s om met je team te onderzoeken zijn:
- de onderlinge relatie tussen de typen,
- de macht van de rol (lid/leider) en van het type,
- de vaardigheid om binnen het team samen te werken en
- de regels en verwachtingen voor het teamwerk.

Erda houdt met elk teamlid een professioneel enneagraminterview en ondersteunt de leiding gevende om het onderzoek in het team vorm te geven. Interesse? Ik maak graag even tijd vrij om van gedachten te wisselen.