Managementadvies

 

Herken je dit?
- dat een werkrelatie weinig resultaat oplevert?
- dat de volgende stap in je loopbaan maar niet lukt?
- dat je teamleden elkaar niet vertrouwen?
- dat de benodigde middelen zelden op tijd zijn?
- dat anderen hun beloftes niet waarmaken?
- dat er veel conflicten zijn in je team?

Dan is het niet altijd makkelijk om te ontdekken waar de schoen wringt en wat jij kunt doen om het probleem uit de wereld te helpen. In zo’n situatie kun je een beroep doen op Erda Consult. In evaluaties wordt vaak genoemd dat Erda je goed kan helpen ontdekken wat de dieper liggende oorzaak is van een situatie die jij als probleem ziet. En als de oorzaak eenmaal helder is, biedt zij effectieve ondersteuning bij het creëren en in praktijk brengen van de oplossing.

Heel waardevol voor managers die graag willen dat hun team duurzaam beter gaat functioneren.

Hoe ziet de advisering eruit? 

Erda biedt praktische adviezen voor de manager die merkt dat ergens in zijn team iets vastloopt terwijl eerdere ‘oplossingen’ niet hebben gewerkt. Dat zie je nogal eens bij een moeizame reorganisatie of bij weerstand in het team. Erda komt niet lukraak met de zoveelste kant-en-klare oplossing. Nee, zij helpt eerst zoeken naar de diepere oorzaak waarom het vastloopt. Dan weten we zeker dat je het probleem bij de wortels aanpakt. Vervolgens ondersteunt Erda de manager bij het implementeren van effectieve oplossingen.

Erda is het sterkst op een plek aan de zijkant, bijvoorbeeld in de rol van sparringpartner of coach. Dan is de kans het grootst dat jij en je team snel weer zonder begeleiding verder kunnen. Het doel is dat jij en je team sterker uit het proces tevoorschijn komen.

Neem gerust contact op wanneer je iemand nodig hebt bij het vlot trekken van een vastgelopen proces. Erda maakt deel uit van een netwerk van deskundigen die zo nodig aanvullend werken.