Coaching

 

Om je daadwerkelijk een stap verder te brengen, zoemt Erda in op wie jij bent en wat jij nodig hebt.
Het accent ligt op jou als mens en op jouw specifieke bijdrage aan het resultaat.

Erda is erop uit dat jij:
  • een balans ervaart tussen je binnen- en je buitenkant
  • vanuit kracht en zelfvertrouwen functioneert en
  • op een doeltreffende manier met anderen samenwerkt.

Het resultaat is dat jij tot je recht komt in je relatie tot anderen en dat iedereen daarvan profiteert.

Een goed begin is het halve werk

De eerste stap bij verandering is: kijken naar de situatie die je wilt veranderen. Als je bijvoorbeeld van baan wilt veranderen, kijk je naar wat je nú hebt en op welke punten dat wel of niet bevalt. Je kijkt ook naar jezelf: waar ben je goed in en waarin niet? Wat vind je belangrijk? Wat motiveert je? Diezelfde vragen kun je stellen als je aan een project begint, als zich een conflict voordoet, als je de kwaliteit wilt verbeteren of bij reorganisaties.

En dan wil je natuurlijk dat de verandering blijvend is, dat je inspanning niet voor niets is geweest. Daarvoor is het belangrijk om tenminste een goed beeld te hebben van jezelf. Dat is niet eenvoudig, omdat mensen de neiging hebben hun waarneming te kleuren. Erda helpt je achter je roze bril te kijken.
Dat is de eerste pijler.

In totaal zijn er vier pijlers die als basis dienen in de coachtrajecten:

  1. meer inzicht in jezelf
  2. meer inzicht in het grotere geheel
  3. je visie ontwikkelen, keuzes maken
  4. verantwoordelijkheid nemen voor je eigen nalatenschap.

Meer over de individuele coaching van Erda.