dec 102011
 

coachIn een nieuwsbrief van Kluwer Managementboeken vond ik dit bericht:

De meeste werknemers willen graag begeleiding door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Meer dan de helft (52 procent) geeft aan dat dit een werkgever aantrekkelijk maakt.

[…] Coaching blijkt belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Slechts 6 procent zou heel graag een externe opleiding volgen en 3 procent een interne. […]

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique (uitvoerder van het onderzoek onder ruim 4000 respondenten): ‘De huidige generatie werknemers vindt persoonlijke ontwikkeling een van de belangrijkste dingen in hun loopbaan. Een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net dat extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.’

‘En dat niet alleen: ook bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk kan een coach een werknemer goede diensten bewijzen. Daarnaast zijn de vaardigheden van een persoon tegenwoordig belangrijker dan de genoten opleiding’, aldus Puts.

Het onderzoek laat zien dat coaching inmiddels een breed gedragen instrument is voor persoonlijke ontwikkeling en als steun in de rug dient op de werkvloer. Ik ben daar blij mee omdat coaching het meest effectieve instrument is als je je verder wilt ontwikkelen.
De bal ligt nu bij de werkgevers: zijn zij bereid een deel van de schaarse middelen in te zetten voor de ontwikkeling van hun personeel? In ruil hiervoor krijgen ze niet alleen meer tevreden werknemers maar ook een effectievere en efficiëntere organisatie.
Wat zou jij werkgevers aanraden? Laat het me weten.

Met leuk werk leef je langer

 Posted by on 7 april 2011  Onderzoek
apr 072011
 

Met leuk werk leef je langerIn de nieuwsbrief van de NOBCO stond laatst dat uit onderzoek blijkt dat mensen die hard werken en laat met pensioen gaan, langer leven. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je het werk dat je doet echt leuk moet vinden.

Onderzoek met looptijd van 90 jaar
Recent is een zeer langlopend onderzoek afgerond dat reeds in 1921 was opgezet door Lewis Terman, psycholoog aan Stanford University. Hij startte een onderzoek waarbij meer dan 1500 Amerikanen in een periode van 90 jaar werden gevolgd. Helaas stierf de onderzoeker (op 100-jarige leeftijd) voordat zijn onderzoek afgerond was, maar gelukkig werd het stokje overgenomen door enkele andere onderzoekers. De conclusies uit dit onderzoek zijn samengevat in het ‘The Longevity Project’.

Veel mythes over gezond ouder worden
De onderzochte personen met een succesvolle carrière leefden het langst. De mensen die van baan naar baan leefden, zonder duidelijke progressie, hadden een beduidend kortere levensduur. Dankzij het onderzoek zijn er veel mythes ontkracht met betrekking tot gezond ouder worden. Zo bleek bijvoorbeeld dat weinig stress, positief denken, het leven niet te serieus nemen, niet te hard werken of vroeg met pensioen gaan, juist geen voorwaarden zijn om gezond oud te kunnen worden.

Goed nieuws voor de regering
Dit onderzoek zal onze huidige regering prima uitkomen als het gaat om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Echter, dit zal alleen goed kunnen werken als werknemers de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken welk werk werkelijk bij ze past. Hierbij is mogelijk een mooie rol weggelegd voor coaching.