jul 162011
 

wat belemmert ons in het werk?Eind mei werd de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010 (TNO en CBS) gepubliceerd. Het verbaast me niet dat daarin files, vertraging in het OV of andere vervoersproblemen de grootste belemmeringen blijken te zijn voor het werk. Waar ik me wel over verbaas is dat bijna de helft van de respondenten (46%) belemmerd wordt door het gedrag van anderen. Respectievelijk de nummers 2, 3, 5 en 6 in de onderstaande top 10 van belemmeringen gaan daarover:

  1. Files, vertraging in het OV of andere vervoersproblemen (17%)
  2. Onnodige administratie (15%)
  3. Slecht functionerende collega’s (14%)
  4. Storing in apparatuur (11%)
  5. Leidinggevende die slecht functioneert (10%)
  6. Onnodig overleg/vergaderen (7%)
  7. Beperkte motivatie voor huidige baan (6%)
  8. Beperkingen in gezondheid (5%)
  9. Zorg voor een familielid of andere naaste (4%)
  10. Leefstijl/gedrag in vrije tijd (2%)

(Bron: TNO, CBS)

In deze lijst staan meerdere factoren die belemmerend werken in de samenwerking. Dat zal zeker invloed hebben op de sfeer en op de productiviteit. Wat zou ik hier graag iets aan veranderen! Hieronder alvast een kleine aanzet:

Omdat elke verandering begint met bewustwording, wil ik je uitnodigen je bewust te worden van je eigen werksituatie. Kijk eens waar je belemmerd wordt door storende zaken en zoek naar de essentie van de storing. Wat is daarin voor jou belangrijk? Verander dan de dingen waar je zelf invloed op hebt en bespreek de resterende onderwerpen met je leidinggevende of met je collega’s. En als dat niet helpt of niet mogelijk is, laten we dan samen sparren over mogelijkheden om verandering in je situatie te brengen. Voorwaarde is wel dat het gaat om belemmeringen in jouw functioneren of in de samenwerking met anderen. Op dat punt kan ik immers werkelijk iets bijdragen.

Comments are closed.